Tipărire
Categorie: Informatii publice

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu,

potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completata.

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Lista informatiilor ce se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata