Model - proiect de hotarare

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI GĂLBINAȘI   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

{registrul_proiectelor_de_hotarari___titlul}

 

{registrul_proiectelor_de_hotarari___continut_proiect_hotarare}

 

 

INIȚIATOR
{registrul_proiectelor_de_hotarari___functie_initiator}
{registrul_proiectelor_de_hotarari___initiatorul}

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al U.A.T. Gălbinași
Pîrvu TUDOR

 

 

Comuna Gălbinași {registrul_proiectelor_de_hotarari___data_initiere_proiect}
Nr. {registrul_proiectelor_de_hotarari___nr}

@2022

Meniu(RO)